Bèo Tấm

Blog

Q&A Về Xà Phòng Bèo Tấm

Bèo Tấm Blog 1. Xà phòng là gì? Xà phòng là kết quả của quá trình phản ứng xà phòng hoá giữa chất béo và xút, phản ứng tạo thành muối Natri hoặc muối Kali tức là xà phòng và kèm theo đó là lượng Glycerin dồi dào. Các phân tử xà phòng có 1. …

Read full post